رویداد ها

توزیع رایگان پوستر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

پل ایده آل پارس
توزیع رایگان پوستر باکتری های گرم مثبت و منفی

توزیع رایگان پوستر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی شرکت پل ایده آل پارس ، شرکت همیشه در صحنه علم و فناوری ، بدنبال چاپ و انتشار پوسترهای دیواری چهارگانه‌ی شرکت پل ایده‌آل پارس (پوستر‌های هماتولوژی، پاراسیتولوژی، رسوب ادرار، و قارچ شناسی) در طی سال‌های گذشته؛ اینک اطلس رنگی باکتری‌شناسی پزشکی در قالب ۲پوستر دیواری برای اولین بار توسط این شرکت چاپ و منتشر ‌می‌شود.

با توجه به تنوع و گستردگی باکتری‌ها،  تصاویر منتخبی از عوامل باکتریائی بیماری‌زا در دو پوستر گنجانیده شده‌اند. در پوستر اول که به باکتری‌های گرم منفی اختصاص دارد تصاویری از کلنی‌ها و منظره میکروسکپی از برخی باکتری‌های شاخص و نیز نتایج واکنش‌های بیوشیمیائی باکتری‌ها که در فرآیند تشخیص کمک ‌می‌کنند درج شده است. در این پوستر باکتری‌های گرم منفی در ۵گروه دسته‌بندی شده که سعی شده بوسیله‌ی طراحی گرافیکی و رنگی از هم متمایز شوند تا همکاران آزمایشگاهی بصورت آسان‌تری بتوانند باکتری مورد نظر خود را پیدا نمایند:

گروه اول شامل باسیل‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری گرم منفی، گروه دوم شامل کوکسی‌های هوازی و بی‌هوازی اختیاری گرم منفی؛ گروه سوم شامل باسیل‌های گرم منفی بی‌هوازی مطلق؛ گروه چهارم شامل کوکسی‌های گرم منفی بی‌هوازی مطلق و بالاخره گروه پنجم شامل باکتری‌های گرم منفی فنری‌شکل است.

در پوستر دوم نیز که به باکتری‌های گرم مثبت اشاره دارد، ابتدا تصاویری از کوکسی‌های هوازی یا بی‌هوازی اختیاری و سپس باسیل‌های گرم مثبت هوازی یا بی‌هوازی اختیاری و در انتها باسیل‌های گرم مثبت بی‌هوازی مطلق درج شده و تست‌های کلیدی برای شناسائی آن‌ها نمایش داده شده است.

در قسمتی از پوستر دوم نیز  باکتری‌هائی که در رنگ‌آمیزی گرم، رنگ را بخود نمی‌گیرند و یا بصورت ضعیف رنگ‌آمیزی ‌می‌شوند نمایش داده شده است. لازم به ذکر است که با توجه به محدودیت‌های مربوط به فضای پوسترهای دیواری، سعی بر این بوده که تصاویری از شایع‌ترین باکتری‌ها انتخاب شود و با توجه به اینکه اشکال میکروسکوپی بسیاری از باکتری‌ها مشابه همدیگر است بطور عمده مناظر کلنی‌های آنها نشان داده شده و از تصاویر میکروسکپی کمتر استفاده شده است.

همچنین تصاویر واکنشهای مثبت یا منفی تست‌های بیوشیمیائی بعنوان راهنمای تشخیص مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پوستر باکتری های گرم مثبت

راهنمای استفاده از پوستر باکتری های گرم مثبت:

در این پوستر به منظور دسترسی آسان انواع باکتری های گرم مثبت در۳ گروه اصلی تحت عناوین:کوکسی های گرم مثبت هوازی بیهوازی اختیاری –باسیل های گرم مثبت هوازی بیهوازی اختیاری- و باسیل های گرم مثبت  بیهوازی مطلق توسط نوارهای رنگی جداگانه مشخص شده اند. با توجه به نادر بودن کوکسی های گرم مثبت بیهوازی مطلق در این پوسترمورد اشاره قرار نگرفته‌اند. در قسمت سمت راست و پایین پوستر بخشی نیز برای نمایش باکتری هایی که رنگ گرم را بخوبی نمی گیرند و یا رنگ آمیزی گرم متغیر دارند شامل مایکوباکتریوم ها- بورلیا و لپتوسپیرا نشان داده شده اند.
همچنین تصاویری از نتایج مثبت و منفی تست های کلیدی رایج که برای شناسایی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها مورد استفاده قرار می گیرند نمایش داده شده‌اند.

 

پوستر باکتری های گرم منفی

راهنمای استفاده از پوستر باکتری های گرم منفی:

در این پوستر به منظور دسترسی آسان انواع باکتری های گرم منفی در ۴ گروه اصلی تحت عناوین:باسیل های گرم منفی هوازی بیهوازی اختیاری –کوکسی های گرم منفی هوازی بیهوازی اختیاری- باسیل های گرم منفی بیهوازی مطلق –و سرانجام کوکسی های گرم منفی بیهوازی مطلق با نوارهای رنگی جداگانه مشخص شده اند. در بخش باسیل های گرم منفی هوازی بیهوازی اختیاری که قسمت وسیعی از پوستر را به خود اختصاص داده ۴ گروه فرعی تر قرار دارند: آنتروباکتریاسه ها-  باسیل های گرم منفی سخت گیر –باسیل های گرم منفی که قادر به تخمیرگلوکز نیستند –و باسیل های گرم منفی اکسیداز مثبتِ تخمیر کننده ی گلوکز.
همچنین تصاویر نتایج مثبت و منفی تعدادی از رایج ترین تست های کلیدی که برای شناسایی آنتروباکتریاسه ها بکار می رود نیز درج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *