توزیع رایگان پوستر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

توزیع رایگان پوستر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی شرکت پل ایده آل پارس ، شرکت همیشه در صحنه علم و فناوری ، بدنبال چاپ و انتشار پوسترهای دیواری چهارگانه‌ی شرکت پل ایده‌آل پارس (پوستر‌های هماتولوژی، پاراسیتولوژی، رسوب ادرار، و...
بیشتر بخوانید

نمایشگاه مداکسپو تبریز Medexpo 1397

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پژوهان طب با حضور در نمایشگاه مداکسپو ( Medexpo ) برای دومین سال متوالی و این بار با معرفی وب سایت فروشگاهی خود به آدرس https://www.ptsmed.ir در صدد ارائه خدمات مدرن به کلیه اساتید آزمایشگاهی ، پاتولوژی...
بیشتر بخوانید