مشاهده همه 5 نتیجه

کیت تست اعتیاد سریع و سه مرحله ای(مرفین،آمفتامین و متامفتامین) vitrotec

۱۷,۵۵۰ تومان

تست ۳ شاخه اعتیاد

از جمله اولین درخواست برای بررسی اعتیاد به مواد مخدر در فرد ارزیابی مصرف مرفین به عنوان پر طرفدار ترین ماده مخدر و همچنین آزمایش عدم مصرف داروهای روانگردان از جمله آمفتامین ها و مت آمفتامین ها می باشد.این آزمایش پایه انجام تمامی تست های مواد مخدر در آزمایشگاه های عدم اعتیاد دولتی می باشد.

شاید هر فردی که برای ازمایش طب کار یا آزمایش اعتیاد سربازی و حتی ازدواج مراجعه کند در هر حالت باید این سه تست را انجام دهد.

کیت سه تایی اعتیاد تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است و یک روش جایگزین با اختصاصیت بیشتر برای تایید نتایج اولیه توسط آزمایشگاه باید مورد استفاده قرار گیرد

کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای آمفتامین روژان بسته ۵۰ عددی

تماس بگیرید

تست سریع آمفتامین روژان
تست سریع و یک مرحله ای برای تشخیص کیفی آمفتامین در نمونه ادرار انسانی جهت تشخیص در محیط خارج از بدن (in vitro).

کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای مرفین روژان بسته ۵۰ عددی

تماس بگیرید

تست سریع مرفین روژان
تست سریع و یک مرحله ای برای تشخیص کیفی در نمونه ادرار انسانی جهت تشخیص در محیط خارج از بدن
(in vitro).

کاربرد
این تست یک روش ایمونواسی کروماتوگرافیک برای تشخیص مرفین در ادرار با غلظت پایین در حد ng/ml300 می باشد. این تست قادر به ردیابی ترکیبات دیگری نیز می باشد.(به جدول ضمیمه مراجعه نمایید).
این تست تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است. یک روش جایگزین اختصاصی تر باید برای اثبات نتیجه اولیه به کار گرفته شود که کروماتوگرافی گازی_ اسپکترومتری جرمی(GC/MS) روش ارجح است.
ملاحظات بالینی و تخصصی باید در مورد هر نوع تست سوء مصرف مواد به ویژه در زمان وجود نتایج اولیه مثبت مد نظر باشد.

کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای مرفین روژان بسته ۵۰ عددی

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تست سریع مرفین روژان
تست سریع و یک مرحله ای برای تشخیص کیفی در نمونه ادرار انسانی جهت تشخیص در محیط خارج از بدن
(in vitro).

کاربرد
این تست یک روش ایمونواسی کروماتوگرافیک برای تشخیص مرفین در ادرار با غلظت پایین در حد ng/ml300 می باشد. این تست قادر به ردیابی ترکیبات دیگری نیز می باشد.(به جدول ضمیمه مراجعه نمایید).
این تست تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است. یک روش جایگزین اختصاصی تر باید برای اثبات نتیجه اولیه به کار گرفته شود که کروماتوگرافی گازی_ اسپکترومتری جرمی(GC/MS) روش ارجح است.
ملاحظات بالینی و تخصصی باید در مورد هر نوع تست سوء مصرف مواد به ویژه در زمان وجود نتایج اولیه مثبت مد نظر باشد.

کیت تست اعتیادی سریع و سه تستی( مرفین ،آمفتامین ،متامفتامین )روژان بسته ۵۰عددی

تماس بگیرید

این تست, یک روش ایمونواسی سریع بر اساس خاصیت اتصال رقابتی است. داروهایی که ممکن است در ادرار وجود داشته باشند با داروهای تثبیت شده برای اتصال به گیرنده های آنتی بادی اختصاصی رقابت می کنند. در طی انجام آزمایش نمونه ادرار بر اساس خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می کند. اگر دارویی در سطوح کمتر از حد مینیمم تشخیص(حد مرزی) در ادرار وجود داشته باشد, گیرنده های آنتی بادی های اختصاصی پوشاننده ذرات را اشباع نمی کند.در نتیجه ذرات پوشیده با آنتی بادی توسط داروی کنژگه شده ثابت شده جفت می شوند و یک خط رنگی قابل رویت در منطقه تست آن داروی خاص روی نوار ایجاد می کند. در صورتیکه غلظت دارویی بیشتر ازحد مینیمم تشخیص باشد, خط رنگی در ناحیه تست ایجاد نخواهد شد. زیرا تمام گیرنده های آنتی بادی پوشاننده ذرات را اشباع خواهد کرد.