نمایش یک نتیجه

کلسیم CPC پارس آزمون ، Calcium CPC

تماس بگیرید

پژوهان طب نماینده شرکت پارس آزمون ارائه دهنده کلسیم CPC پارس آزمون ، كلسيم نقش مهمي در بسياري از فعاليت هاي سلولي ايفا مي كند. به صورت درون سلولي در انقباض ماهيچه ها و متابوليسم گليكوژن ، و به صورت برون سلولي در مينراليزاسيون استخوان، انعقاد خون و انتقال پالس هاي عصبي نقش دارد .