مشاهده همه 2 نتیجه

لوله CBC K2 اطفال ساخت کمپانی FL ایتالیا

تماس بگیرید

لوله بدون خلأ خون گیری EDTA حاوی ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید EDTA K2  می باشد. از لوله CBC به جهت دستیابی به خون کامل در انجام آزمایش های  هماتولوژی (hematology)، گروه آزمایش CBC و ایمونولوژی (Immunology) استفاده می گردد.

لوله CBC K2 ساخت کمپانی FL ایتالیا

تماس بگیرید

لوله بدون خلأ خون گیری EDTA حاوی ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید EDTA K2  می باشد. از لوله CBC به جهت دستیابی به خون کامل در انجام آزمایش های  هماتولوژی (hematology)، گروه آزمایش CBC و ایمونولوژی (Immunology) استفاده می گردد.