مشاهده همه 3 نتیجه

T-Uptake 96Tپیشتاز طب

۳۸۲,۰۰۰ تومان
غده تیروئید تحت تنظیم هورمون تیروتروپین، هورمونهای T3 و T4 را ترشح می كند، این هورمونها بصورت آزاد در گردش خون به مقدار ناچیزی وجود داشته و مقدار اعظم آنها بصورت باند با پروتئینهای حامل وجود دارند، سه پروتئین با تمایل و ظرفیتهای متفاوت برای T3 و T4 شناخته شده اند كه عبارتند از: TBG كه 75-65 درصد از ظرفیت حمل هورمونهای تیروئیدی را به عهده دارد

T3-Uptake 192T منوبایند

تماس بگیرید

Triiodothyronine Uptake (T3 Uptake or T3U) is an indirect measure of the quantity of thyroxine binding proteins (thyroid binding prealbumin, albumin, and TBG) in plasma. It is directly proportional to the degree of saturation of the binding proteins by thyroxine. T3U is decreased during pregnancy, with supra-normal doses of estrogen, early in acute hepatitis, and with genetic TBG excess. It is increased by anabolic hormones and glucocorticoids, the nephrotic syndrome, and genetic TBG deficiency. T3U is not useful alone but should be combined with T4 to calculate the FTI

TSH 96Test پیشتاز طب

۳۹۱,۰۰۰ تومان

TSHهورمون گليكو پروتئيني است با وزن ملكولي 26600 دالتون كه از بخش قدامي غده هيپوفيز ترشح مي شود و از دو زير واحد آلفا و زير واحد اختصاصي بتا تشكيل شده است، زير واحد آلفا شبيه زير واحد آلفاي هورمونهاي گليكوپروتئيني  LH ,FSH و hCG مي باشد. ترشح TSH توسط هورمون آزاد كننده (TRH) تحريك مي گردد كه اين هورمون آزاد كننده TSH، خود از هيپوتالاموس ترشح مي شود