کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای آمفتامین روژان بسته 50 عددی

تست سریع آمفتامین روژان
تست سریع و یک مرحله ای برای تشخیص کیفی آمفتامین در نمونه ادرار انسانی جهت تشخیص در محیط خارج از بدن (in vitro).

تماس بگیرید

13 نفر در حال مشاهده این کالا هستند
توضیحات

تست سریع آمفتامین روژان

تست سریع و یک مرحله ای برای تشخیص کیفی آمفتامین در نمونه ادرار انسانی جهت تشخیص در محیط خارج از بدن (in vitro).

کاربرد

این تست یک روش ایمونواسی کروماتوگرافیک برای تشخیص آمفتامین در ادرار می باشد. این تست تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است. یک روش جایگزین اختصاصی تر باید برای اثبات نتیجه اولیه به کار گرفته شود که کروماتوگرافی گازی_ اسپکترومتری جرمی(GC/MS) روش ارجح است.

ملاحظات بالینی و تخصصی باید در مورد هر نوع تست سوء مصرف مواد به ویژه در زمان وجود نتایج اولیه مثبت مد نظر باشد.

مقدمه

آمفتامین از جمله داروهای محرک عصبی است که جزء خانواده فنیل اتیل امین ها می باشند. نظر شیمیایی به کتکول آمین ها (اپی نفرین و نوراپی نفرین) شباهت دارند استفاده دز این دارو در دز بالا منجر به تحریک سیستم اعصاب مرکزی شده که آثاری چون: بی خوابی, تحریک پذیری, کاهش اشتها و احساس افزایش انرژی را در پی دارد. پاسخ سیستم قلبی و عروقی به مصرف آمفتامین شامل: افزایش ضربان قلب و فشار خون می باشد. دیگر عوارض ناشی از مصرف آمفتامین شامل: توهم, پارانویا,افزایش حس خشونت, خشکی دهان, سردرد و سرگیجه می باشد.

اثر آمفتامین به صورت معمول 2 تا 4 ساعت بعد از مصرف بوده و نیمه عمر این دارو در بدن 24-4 ساعت می باشد. حدود 30% آمفتامین مصرفی به صورت تغییر نیافته از ادرار دفع شده و باقی آن به صورت هیدروکسیله شده و دیگر مشتقات از طریق ادرار از بدن خارج می شود. تست یک مرحله آمفتامین , یک تست غربالگری ادراری است که نیاز به تجهیزات پیچیده ای ندارد. در این تست از آنتی بادی منوکلونال که به طور اختصاصی میزان افزایش یافته آمفتامین در ادرار را تشخیص می دهد استفاده شده است. در این تست نتیجه زمانی مثبت می باشد که غلظت آمفتامین در ادرار بیش از ng/ml500 باشد.

فرایند

این تست, یک روش ایمونواسی سریع بر اساس خاصیت اتصال رقابتی است. مواد مخدر موجود در ادرار با داروهای مخدر متناظر که بر سطح غشاء نیترو سلولز تثبیت شده برای اتصال به آنتی بادی تثبیت شده روی نانو ذرات طلا رقابت می کنند. در طی انجام آزمایش نمونه ادرار بر اساس خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می کند. اگر آمفتامین در سطوح کمتر از ng/ml500 در ادرار وجود داشته باشد, آنتی بادی های متصل به ذرات کلوئیدی طلا متوقف شده در خط تست را اشباع نمی کند. در نتیجه ذرات پوشیده از آنتی بادی با آمفتامین کنژوگه شده جفت می شوند و یک خط رنگی قابل رویت در منطقه تست ایجاد می کنند. در صورتی که سطح آمفتامین بیشتر یا مساوی  ng/ml 500 باشد, خط رنگی در ناحیه تست ایجاد نخواهد شد.

زیرا تمام گیرنده های آنتی بادی های ضد آمفتامین را اشباع خواهد کرد. یک نمونه ادرار مثبت هیچ خط رنگی در منطقه تست, T  ایجاد نخواهد کرد (به دلیل خاصیت رقابتی مواد) در حالیکه یک نمونه ادرار منفی خط رنگی در منطقه تست ایجاد می کند. (عدم وجود رقابت), به عنوان کنترل برای تعیین صحت این آزمایش همیشه یک خط رنگی در ناحیه مشخص شده با حرف  C  ظاهر می شود که بیانگر اضافه شدن مقدار کافی نمونه می باشد.

مواد واکنش دهنده

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد آمفتامین و آمفتامین کنژوگه شده است. از آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز برای خط کنترل در تست استفاده شده است.

احتیاط

فقط برای تشخیص تخصصی در محیط خارج از بدن in vitro) ) استفاده شود. پس از تاریخ انقضا استفاده نشود.

نوار تست تا هنگام استفاده باید در بسته بندی نگهداری شود.

تمام نمونه ها باید عفونی در نظر گرفته شوند و کلیه اصول ایمن جهت جابجایی و استفاده از آنها رعایت شود.

پس از مصرف به منظور از بین بردن نوار تست باید در ظرف مواد با خطرات بیولوژیک قرار داده شود.

شرایط نگهداری

کیت ها بسته بندی شده در دمای اتاق یا یخچال (2-30) قابل نگهداری هستند.تاریخ انقضاء چاپ شده روی بسته بندی قابل استفاده می باشند و باید تا زمان مصرف در بسته بندی نگهداری شوند. از قرار دادن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد جلوگیری شود و پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود.

جمع آوری و آماده سازی نمونه

نمونه ادرار: نمونه ادرار باید در ظرف خشک و تمیز جمع آوری شود. نمونه ادرار در هر زمانی از روز می تواند جمع آوری شود و قابل آزمایش است. در صورت وجود ذرات معلق  و قابل رویت در ادرار آن را باید سانتریفوژ یا از صافی عبور داده شود یا اجازه داده شود تا ذرات کاملا ته نشین شوند و نمونه شفاف برای آزمایش استفاده نمود.

نگهداری نمونه: نمونه ادرار در دما C 2-8 به مدت 48 ساعت قابل نگهداری می باشد. برای نگهداری طولانی مدت باید در دمای کمتر از C 20- نگهداری شوند. نمونه یخ زده باید به طور کامل ذوب و مخلوط شود.

محتویات

*نوار تست               *بروشور

لوازم مورد نیاز

*ظرف حمل نمونه               *تایمر

راهنمای استفاده

قبل از انجام آزمایش اجازه دهید دمای نوار تست, نمونه ادرار و یا / نمونه های کنترل به دمای اتاق (15-30 C) برسند.

  1. قبل از باز کردن پوشش اجازه دهید دمای نوار تست به دمای اتاق برسد. نوار تست را از داخل پوشش خارج نموده و در اسرع وقت استفاده کنید.
  2. نوار تست را از جهتی که فلش ها نشان می دهند به طور عمودی تا خط ماگزیمم MAX)) وارد نمونه ادرار کنید و حداقل به مدت 15-10 ثانیه نگه دارید (شکل 1)
  3. نوار را روی یک سطح صاف و غیر جاذب قرار دهید و تایمر را روشن کنید. تا زمان ظاهر شدن خط یا خطوط رنگی صبر کنید. نتیجه باید ظرف 5 دقیقه تفسیر شود. از تفسیر نتایج بعد از 10 دقیقه اجتناب نمایید.

راهنمای استفاده از نوار آمفتامین

تفسیر نتایج

منفی: نمایان شدن دو خط مجزا: یک خط باید در منطقه (C) و دیگری در منطقه تست (T) باشد. نتیجه منفی نشان می دهد که سطح مرفین کمتر از سطح قابل ردیابی  mg/ml300 است.

شدت رنگ در منطقه تست  (T)  با توجه به غلظت نمونه متفاوت است. بنابراین هاله ای از رنگ نیز در این منطقه باید منفی تلقی شود.

مثبت: نمایان شدن یک خط رنگی در منطقه کنترل (C) بدون ایجاد خط رنگی واضح در منطقه تست (T)

نتیجه مثبت نشان می دهد که سطح مرفین در ادرار بالاتر از سطح قابل ردیابی ng/ml300 است.

نامعتبر: عدم ظهور خط کنترل C حجم کم نمونه یا بکارگیری از روش اجرای نادرست آزمایش از علل مهم عدم ظهور خط کنترل می باشند. مراحل کار را مجددا بازبینی نموده و تست را با نوار جدید تکرار کنید. در صورت عدم رفع مشکل, استفاده از کیت ها را متوقف نموده و بلافاصله به نمایندگی اطلاع دهید .

کنترل کیفی

کنترل روش کار در داخل تست گنجانده شده است.خط رنگی که در منطقه کنترل (C) ایجاد می شود در واقع همان کنترل داخلی روش مورد استفاده است و حجم کافی نمونه و روش صحیح کاررا تایید می کند. کنترل های استاندارد به همراه کیت فراهم نشده اند. با این حال توصیه می شود جهت تایید تست و مراحل انجام آن یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی انجام شود.

محدودیت ها

  1. این تست فقط یک نتیجه کیفی و ابتدایی را فراهم می کند. یک روش بررسی ثانویه برای تشخیص قطعی ضروری است. روش کروماتوگرافی گازی به همراه اسپکترومتری جرمی(GC/MS)  تست ارجح تاییدی است.
  2. امکان دارد که روش نادرست کار یا اشتباه تکنیکی, همانند وجود مواد تداخل کننده در نمونه ادرار منجر به نتیجه کاذب شوند.
  3. تقلب, مانند افزودن مواد سفید کننده یا زاج به نمونه ادرار ممکن است منجر به نتایج کاذب, صرف نظر از روش های استفاده شده گردد.در صورت شک به تقلب, باید تست با نمونه ادرار جدید تکرار شود.
  4. نتیجه مثبت بیانگر وجود دارو یا متابولیسم ها آن می باشد. اما مسمومیت, روش مصرف یا غلظت ادراری آن را نشان نمی دهد
  5. نتیجه منفی الزاما بیانگر عدم وجود دارو در ادرار نیست. ممکن است سطح دارو کمتر از سطح قابل ردیابی توسط تست باشد.
  6. تست قادر به افتراق سوء مصرف از موارد مصرف درمانی نمی باشد.

خصوصیات آماری

صحت: یک روش مقایسه ای سه مرحله ای با استفاده از این تست و تست سریع تجاری رایج مرفین در دسترس انجام شد. تست روی 300 نمونه انجام شد. درصد غلظت نمونه های به کار رفته 20-% و 20+% حد مینیمم cut-off) ) غلظت ng/ml300 مرفین بودند.سپس نتایج مثبت با GC/MS تایید شدند که نتایج زیر به دست آمد.

خصوصیات آماری آمفتامین

حساسیت

به یک نمونه ادرار بدون دارو, غلظت های زیر از آمفتامین اضافه شد:  ng/ml0 ,   ng/ml250, ng/ml500

ng/ml1000, ng/ml1500, ng/ml450

نتایج صحت> 99% در 50% نمونه های با غلظت بالاتر از حد مینیمم و 50% پایین تر از حد مینیمم

 

حساسیت

ویژگی

لیست زیر شامل مواردی است که در تست آمفتامین طی 5 دقیقه نتیجه مثبت ایجاد می کنند.

ویژگی

دقت

یک مطالعه در سه آزمایشگاه جداگانه با نیروهای آموزش ندیده و استفاده از 3 سری تست با شماره ساخت

(Lot number) متفاوت, جهت ارزیابی داخل مرحله ای, بین مرحله ای و بین فردی طراحی شد. یک پنل از نمونه های کد دار یکسان حاوی غلظت مت آمفتامین معین بر اساس روش GC/MS در حد ng/ml0, 25% بالا و پایین حد مینیمم تشخیص و mg/ml500 در هر مراکز استفاده شد.

 

دقت

اثر وزن مخصوص ادرار

به 15 نمونه ادرار با وزن مخصوص 001/1 تا 032/1 آمفتامین با غلظت های   ng/ml1500 و ng/ml500 اضافه شد. سپس نمونه های خالص و نمونه های با غلظت مشخص آمفتامین توسط تست آمفتامین بررسی شدند. نتایج نشان دادند که در محدوده تست شده مزن مخصوص اثری بر نتیجه آزمایش ندارند.

اثر PH

PH یک نمونه منفی ادرار از 5 تا 9 تغییر داده شد و به نمونه ها غلظت های   ng/ml1500 و ng/ml500 از آمفتامین اضافه شد. سپس نمونه های خالص با PH متغییر و نمونه ها با PH متغییر و غلظت آمفتامینمشخص, با تست آمفتامینبررسی شدند. نتایج نشان دادند که PH ادرار اثری بر نتیجه آزمایش ندارد.

ترکیبات بدون تداخل

مطالعه ای جهت بررسی تداخلات با نمونه های منفی و مثبت آمفتامین انجام شد. ترکیبات زیر تداخلی با نتایج تست آمفتامین در غلظت 100ug/ml ندارند.

ترکیبات بدون تداخل

توضیحات تکمیلی
تعداد در بسته

کشور سازنده

تعداد در کارتن

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای آمفتامین روژان بسته 50 عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *