کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای حشیش روژان بسته 50 عددی

این تست یک روش ایمونواسی کروماتوگرافیک برای تشخیص حشیش در ادرار می باشد. این تست تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است. یک روش جایگزین اختصاصی تر باید برای اثبات نتیجه اولیه به کار گرفته شود که کروماتوگرافی گازی_ اسپکترومتری جرمی(GC/MS) روش ارجح است.
ملاحظات بالینی و تخصصی باید در مورد هر نوع تست سوء مصرف مواد به ویژه در زمان وجود نتایج اولیه مثبت مد نظر باشد.

تماس بگیرید

10 نفر در حال مشاهده این کالا هستند
توضیحات
تست سریع حشیش روژان

تست سریع و یک مرحله ای برای تشخیص کیفی حشیش در نمونه ادرار انسانی جهت تشخیص در محیط خارج از بدن (in vitro).

کاربرد

این تست یک روش ایمونواسی کروماتوگرافیک برای تشخیص حشیش در ادرار می باشد. این تست تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است. یک روش جایگزین اختصاصی تر باید برای اثبات نتیجه اولیه به کار گرفته شود که کروماتوگرافی گازی_ اسپکترومتری جرمی(GC/MS) روش ارجح است.

ملاحظات بالینی و تخصصی باید در مورد هر نوع تست سوء مصرف مواد به ویژه در زمان وجود نتایج اولیه مثبت مد نظر باشد.

مقدمیه

تتراهیدروکانابینول (THC) متابولیت اولیه فعال حشیش است. این مادهد سیستم عصبی مرکزی بدن را تحت تاثیر قرار داده و باعث عوارضی از قبیل سستی, افزایش حساسیت حواس و اختلال در درک محیط می شود. تاثیرات فیزیولوژیک حشیش شامل افزایش سرعت ضربان, خشکی دهان, افزایش اشتها,تعریق بیشتر بدن و کاهش فشار خون است. مصرف نسبتا زیاد و طولانی مدت ممکن است با اختلالات رفتاری همراه باشد. حداکثر اثر حشیش استشاقی طی 30-60 دقیقه ایجاد می شود و طول دوره آن 120-90 دقیقه بعد از آن است. سطوح افزایش یافته متابولیتهای ادراری چند ساعت بعد از مصرف یافت شده و 10-3 روز ادامه دارد. تست یک مرحله حشیش, یک تست سریع غربالگری ادراری است که نیاز به تجهیزات پیچیده ای ندارد. در این تست از آنتی بادی مونوکلونال که به طور اختصاصی میزان افزایش یافته حشیش در ادرار را تشخیص می دهد استفاده شده است. در این تست نتیجه زمانی مثبت می شود که غلظت حشیش در ادرار بیش از ng/ml50 باشد.

فرایند

این تست, یک روش ایمونواسی سریع بر اساس خاصیت اتصال رقابتی است. مواد مخدر موجود در ادرار با داروهای مخدر متناظر که بر سطح غشاء نیترو سلولز تثبیت شده برای اتصال به آنتی بادی تثبیت شده روی نانو ذرات طلا رقابت می کنند. در طی انجام آزمایش نمونه ادرار بر اساس خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می کند. اگر حشیش در سطوح کمتر از ng/ml50 در ادرار وجود داشته باشد, آنتی بادی های متصل به ذرات کلوئیدی طلا متوقف شده در خط تست را اشباع نمی کند. در نتیجه ذرات پوشیده از آنتی بادی با حشیش کنژوگه شده جفت می شوند و یک خط رنگی قابل رویت در منطقه تست ایجاد می کنند. در صورتی که سطح حشیش بیشتر یا مساوی ng/ml 50 باشد, خط رنگی در ناحیه تست ایجاد نخواهد شد. زیرا تمام گیرنده های آنتی بادی های ضد حشیش را اشباع خواهد کرد. یک نمونه ادرار مثبت هیچ خط رنگی در منطقه تست, T ایجاد نخواهد کرد (به دلیل خاصیت رقابتی مواد) در حالیکه یک نمونه ادرار منفی خط رنگی در منطقه تست ایجاد می کند. (عدم وجود رقابت), به عنوان کنترل برای تعیین صحت این آزمایش همیشه یک خط رنگی در ناحیه مشخص شده با حرف C ظاهر می شود که بیانگر اضافه شدن مقدار کافی نمونه می باشد.

مواد تشکیل دهنده

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد حشیش و حشیش کنژوگه شده است. از آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز برای خط کنترل در تست استفاده شده است.

احتیاط

فقط برای تشخیص تخصصی در محیط خارج از بدن in vitro) ) استفاده شود. پس از تاریخ انقضا استفاده نشود.

نوار تست تا هنگام استفاده باید در بسته بندی نگهداری شود.

تمام نمونه ها باید عفونی در نظر گرفته شوند و کلیه اصول ایمن جهت جابجایی و استفاده از آنها رعایت شود.

پس از مصرف به منظور از بین بردن نوار تست باید در ظرف مواد با خطرات بیولوژیک قرار داده شود.

شرایط نگهداری

کیت ها بسته بندی شده در دمای اتاق یا یخچال ( 30-2(C قابل نگهداری هستند.تست ها تاریخ انقضاء چاپ شده روی بسته بندی قابل استفاده می باشند و باید تا زمان مصرف در بسته بندی نگهداری شوند. از یخ زدن آنها جلوگیری شود و پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود.

جمع آوری و آماده سازی نمونه

نمونه ادرار: نمونه ادرار باید در ظرف خشک و تمیز جمع آوری شود. نمونه ادرار در هر زمانی از روز می توان جمع آوری شود و قابل آزمایش است. در صورت وجود ذرات معلق و قابل رویت در ادرار آن را باید سانتریفوژ یا از صافی عبور داده شود یا اجازه داده شود تا ذرات کاملا ته نشین شوند و نمونه شفاف برای آزمایش استفاده نمود.

نگهداری نمونه: نمونه ادرار در دما C 2-8 به مدت 48 ساعت قابل نگهداری می باشد. برای نگهداری طولانی مدت باید در دمای کمتر از C 20- نگهداری شوند. نمونه یخ زده باید به طور کامل ذوب و مخلوط شود.

محتویات

*نوار تست               *بروشور

لوازم مورد نیاز

*ظرف حمل نمونه               *تایمر

راهنمای استفاده

قبل از انجام آزمایش اجازه دهید دمای نوار تست, نمونه ادرار و یا / نمونه های کنترل به دمای اتاق (15-30 C) برسند.

 1. قبل از باز کردن پوشش اجازه دهید دمای نوار تست به دمای اتاق برسد. نوار تست را از داخل پوشش خارج نموده و در اسرع وقت استفاده کنید.
 2. نوار تست را از جهتی که فلش ها نشان می دهند به طور عمودی تا خط ماگزیمم MAX)) وارد نمونه ادرار کنید و حداقل به مدت 15-10 ثانیه نگه دارید (شکل 1)
 3. نوار را روی یک سطح صاف و غیر جاذب قرار دهید و تایمر را روشن کنید. تا زمان ظاهر شدن خط یا خطوط رنگی صبر کنید. نتیجه باید ظرف 5 دقیقه تفسیر شود. از تفسیر نتایج بعد از 10 دقیقه اجتناب نمایید.

 

تفسیر نتایج

منفی: نمایان شدن دو خط مجزا: یک خط باید در منطقه (C) و دیگری در منطقه تست (T) باشد. نتیجه منفی نشان می دهد که سطح حشیش کمتر از سطح قابل ردیابی mg/ml50 است.
شدت رنگ در منطقه تست (T) با توجه به غلظت نمونه متفاوت است. بنابراین هاله ای از رنگ نیز در این منطقه باید منفی تلقی شود.
مثبت: نمایان شدن یک خط رنگی در منطقه کنترل (C) بدون ایجاد خط رنگی واضح در منطقه تست T))
نتیجه مثبت نشان می دهد که سطح حشیش در ادرار بالاتر از سطح قابل ردیابی ng/ml50 است.
نامعتبر: عدم ظهور خط کنترل (C) حجم کم نمونه یا تکنیک نادرست آزمایش از علل مهم عدم ظهور خط کنترل می باشند. مراحل کار را مجددا بازبینی نموده و تست را با نوار جدید تکرار کنید. در صورت عدم رفع مشکل, استفاده از کیت ها را متوقف نموده و بلافاصله به نمایندگی اطلاع دهید .

کنترل کیفی

کنترل روش کار در داخل تست گنجانده شده است.خط رنگی که در منطقه کنترل (C) ایجاد می شود در واقع همان کنترل داخلی روش مورد استفاده است و حجم کافی نمونه و روش صحیح کاررا تایید می کند.
کنترل های استاندارد به همراه کیت فراهم نشده اند. با این حال توصیه می شود جهت تایید تست و مراحل انجام آن یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی انجام شود.

محدودیت ها
 1. -این تست فقط یک نتیجه کیفی و ابتدایی را فراهم می کند. یک روش بررسی ثانویه برای تشخیص قطعی ضروری است. GC/MS تست ارجح تاییدی است.
  2-امکان تداخل سایر مواد با فاکتورهای لیست نشده و خطاهای تکنیکی و عملکردی با نتیجه تست و ایجاد نتایج کاذب وجود دارد.
  3-تقلب, مانند افزودن مواد سفید کننده یا زاج به نمونه ادرار ممکن است منجر به نتایج کاذب, صرف نظر از روش های استفاده شده گردد.در صورت شک به تقلب, باید تست با نمونه ادرار جدید تکرار شود.
  4-نتیجه مثبت, نمی تواند روش مصرف, غلظت ادراری یا سطح … کسیک را تعیین کند.
  5-نتیجه منفی الزاما بیانگر ادرار فاقد حشیش نمی باشد بلکه ممکن است سطح آن کمتر از ng/ml50 باشد.
  6-تست قادر به افتراق سوء مصرف از موارد مصرف درمانی نمی باشد.

خصوصیات آماری

صحت: یک روش مقایسه ای سه مرحله ای با استفاده از این تست و تست سریع تجاری رایج حشیش در دسترس انجام شد. تست روی 300 نمونه که جهت غربالگری مراجعه کرده بودند انجام شد.سپس نتایج مثبت با GC/MS تایید شدند که نتایج زیر به دست آمد.

حساسیت

به یک نمونه ادرار بدون دارو, غلظت های زیر از حشیش اضافه شد: ng/ml0 , ng/ml25, ng/ml5/37
ng/ml50, ng/ml5/62, ng/ml75
نتایج بیانگر<99% صحت در غلظتهای 50% بالا و 50% پایین حد مینیمم (حد مرزی) توسط تست می باشند

 

ویژگی

جدول زیر لیستی از شامل ترکیبات و غلظت آنها در ادراری که باعث نتیجه مثبت در این تست ظرف 5 دقیقه می شود را نشان می دهد.

 

دقت

یک مطالعه در سه آزمایشگاه جداگانه با نیروهای آموزش ندیده و استفاده از 3 سری تست با شماره ساخت
(Lot number) متفاوت, جهت ارزیابی داخل مرحله ای, بین مرحله ای و بین فردی طراحی شد. یک پنل از نمونه های کد دار یکسان شد. حاوی غلظت های بالا و پایین حد مینیمم و 50% حشیش بالا و پایین حد مینیمم ng/ml50
که توسط GC/MS تایید شده, در هر مرکز استفاده شده است. نتایج در جدول زیر آورده شده است.

اثر وزن مخصوص ادرار

به 26 نمونه ادرار با وزن مخصوص نرمال, بالا و پایین غلظت های ng/ml25 و ng/ml75 حشیش اضافه شد و سپس تست انجام شد. با بررسی نمونه ها خالص و حاوی غلظت های مشخص, معلوم گردید که وزن مخصوص ادرار اثری بر آزمایش نداشته است

 

اثر PH

PH یک نمونه منفی ادرار از 5 تا 9 به صورت یک واحد اضافه ش و غلظت های   ng/ml25 و ng/ml75 از حشیش اضافه شد. نتایج نشان دادند که PH ادرار اثری بر نتیجه آزمایش ندارد.

 

 

 

توضیحات تکمیلی
تعداد در بسته

کشور سازنده

تعداد در کارتن

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای حشیش روژان بسته 50 عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *