نمایشگاه مداکسپو تبریز Medexpo 1397

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پژوهان طب با حضور در نمایشگاه مداکسپو ( Medexpo ) برای دومین سال متوالی و این بار با معرفی وب سایت فروشگاهی خود به آدرس https://www.ptsmed.ir در صدد ارائه خدمات مدرن به کلیه اساتید آزمایشگاهی ، پاتولوژی...
بیشتر بخوانید