• وزارت علوم و آموزش عالی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه های علوم پزشکی
 • دانشگاه های آزاد سراسر کشور
 • وزارت نفت و واحدهای تابعه
 • شرکتهای پتروشیمی، نفت و گاز و صنایع پلیمر
 • موسسه و ادارات استاندارد سراسر کشور
 • کارخانجات تولیدی دارویی، آرایشی و بهداشتی
 • سازمان دامپزشکی و شیلات ایران
 • سازمان حفاظت از محیط زیست
 • وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تحقیقاتی وابسته
 • وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب)

برخی از مشتریان

Send via WhatsApp
X