ردیف نام توزیع کننده   نام شرکت وارد کننده/تولید کننده نام مدیر استان محل فعالیت شهر محل فعالیت آدرس سطح فعالیت 1 سطح فعالیت 2 مشاهده کالاها
1 پژوهان طب اصناف بهین پژوهان ماندگار یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
2 پژوهان طب اصناف پاد پژوهش آزما یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
3 پژوهان طب اصناف پادتن طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
4 پژوهان طب اصناف پادتن علم یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
5 پژوهان طب اصناف پارس آزمون یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
6 پژوهان طب اصناف پل ایده آل پارس یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
7 پژوهان طب اصناف پل ایده آل تجهیز یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
8 پژوهان طب اصناف پیشتاز طب زمان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
9 پژوهان طب اصناف پیشرو تشخیص یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
10 پژوهان طب اصناف تجهیزات پزشکی الکتریکی وفن اوری اطلاعات وارتباطات پزشکی تک تام یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
11 پژوهان طب اصناف توسعه خدمات بهار تشخیص طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
12 پژوهان طب اصناف تولیدی پژوهشی فرا فن تشخیص یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
13 پژوهان طب اصناف تکوین طب پیما یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
14 پژوهان طب اصناف داتیس تشخیص طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
15 پژوهان طب اصناف دارواش یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
16 پژوهان طب اصناف دانا تشخیص پارس یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
17 پژوهان طب اصناف دانش بنیان زیست رویش یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
18 پژوهان طب اصناف رابط امین بین الملل یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
19 پژوهان طب اصناف زهیر گستر امین یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
20 پژوهان طب اصناف زیست آزمون پلیمر یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
21 پژوهان طب اصناف زیست شیمی یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
22 پژوهان طب اصناف شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
23 پژوهان طب اصناف صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
24 پژوهان طب اصناف طب گستر زنان ایرانیان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
25 پژوهان طب اصناف ظریف پلیمر سپاهان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
26 پژوهان طب اصناف فرتاش داد یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
27 پژوهان طب اصناف فرما طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
28 پژوهان طب اصناف فروغ سلامت مهرگان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
29 پژوهان طب اصناف من یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
30 پژوهان طب اصناف مهندسی پارسیان آز طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
31 پژوهان طب اصناف مهندسی پارسیان طب زمان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
32 پژوهان طب اصناف مهندسی طب یاوران برنا یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
33 پژوهان طب اصناف نویان نگین پارسیان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
34 پژوهان طب اصناف نیما پویش طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها
35 پژوهان طب اصناف کیمیا پژوهان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر 21 حمزه /پلاک 278 مشاهده کالاها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *