در حال نمایش 11 نتیجه

آلفا آمیلاز پارس آزمون، α-Amylase

موجودی در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: 5019
کشور سازنده

حجم

کراتینین پارس آزمون ، Creatinine

موجودی در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: 5024
کشور سازنده

حجم

کلسترول پارس آزمون ، Cholesterol

موجودی در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: 5025
کشور سازنده

حجم

کلسیم CPC پارس آزمون ، Calcium CPC

موجودی در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: 5022
کشور سازنده

حجم

کلسیم آرسنازو پارس آزمون ، Calcium Arsenazo

موجودی در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: 5023
کشور سازنده

حجم

کیت HDL-C پارس آزمون

موجودی در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: 5027
کشور سازنده

حجم

کیت آلبومین پارس آزمون،Albumin 500ml

موجودی در انبار

تماس بگیرید
کد محصول: 5017
کشور سازنده

حجم