کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای ترامادول روژان بسته 50 عددی

ترامادول یک داروی مسکن شبیه تریاک است و یک نوع اییولید به حساب می آید. این دارو برای تسکین درد های شدید تا متوسط تجویز می شود. مکانیسم دقیق عملکرد آن معلوم نیست اما دو مسیر مکمل برای آن پیش بینی می شود: تمایل اتصال پایین برای تاتصال به گیرنده های مو (U) اوپیویید و مهار برداشت نوارپی نفرین و سروتونین. مصرف مداوم دز های بالای ترامادول می تواند باعث مقاومت دارویی و وابستگی فیزیولوژیک شده و در نهایت منجر به اعتیاد گردد. ترامادول به طور عمده بعد از مصرف به صورت خوراکی متابولیزه می شود. 30% ترامادول به صورت تغییر میافته و 60% آن به صورت متابولیست های شکسته در کبد از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر ترامادول در سرم حدود 7-6 ساعت و غلظت آن ml3/. – 1/. است.
مطالعات نشان می دهد که غلظت ترامادول در ادرار بیشتر از سرم است لذا نمونه ادرار برای اثبات مصرف ترمادول مناسب تر است.

تماس بگیرید

10 نفر در حال مشاهده این کالا هستند
توضیحات

تست سریع ترامادول روژان

تست سریع و یک مرحله ای برای تشخیص کیفی ترامادول در نمونه ادرار انسانی جهت تشخیص در محیط خارج از بدن (Invitro)

کاربرد

این تست یک روش ایمونواسی کروماتوگرافیک برای تشخیص ترامادول در ادرار با غلظت پایین در حد ng/ml100 می باشد. این تست تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است. یک روش جایگزین اختصاصی تر باید برای اثبات نتیجه اولیه به کار گرفته شود که کروماتوگرافی گازی_ اسپکترومتری جرمی(GC/MS) روش ارجح است.

ملاحظات بالینی و تخصصی باید در مورد هر نوع تست سوء مصرف مواد به ویژه در زمان وجود نتایج اولیه مثبت مد نظر باشد.

مقدمه

ترامادول یک داروی مسکن شبیه تریاک است و یک نوع اییولید به حساب می آید. این دارو برای تسکین درد های شدید تا متوسط تجویز می شود. مکانیسم دقیق عملکرد آن معلوم نیست اما دو مسیر مکمل برای آن پیش بینی می شود: تمایل اتصال پایین برای تاتصال به گیرنده های مو (U) اوپیویید و مهار برداشت نوارپی نفرین و سروتونین. مصرف مداوم دز های بالای ترامادول می تواند باعث مقاومت دارویی و وابستگی فیزیولوژیک شده و در نهایت منجر به اعتیاد گردد. ترامادول به طور عمده بعد از مصرف به صورت خوراکی متابولیزه می شود. 30% ترامادول به صورت تغییر میافته و 60% آن به صورت متابولیست های شکسته در کبد از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر ترامادول در سرم حدود 7-6 ساعت و غلظت آن ml3/. – 1/. است.

مطالعات نشان می دهد که غلظت ترامادول در ادرار بیشتر از سرم است لذا نمونه ادرار برای اثبات مصرف ترمادول مناسب تر است.

فرایند

این تست, یک روش ایمونواسی سریع بر اساس خاصیت اتصال رقابتی است. مواد مخدر موجود در ادرار با داروهای مخدر متناظر که بر سطح غشاء نیترو سلولز تثبیت شده برای اتصال به آنتی بادی تثبیت شده روی نانو ذرات طلا رقابت می کنند. در طی انجام آزمایش نمونه ادرار بر اساس خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می کند. اگر ترامادول در سطوح کمتر از ng/ml100 در ادرار وجود داشته باشد, آنتی بادی های متصل به ذرات کلوئیدی طلا متوقف شده در خط تست را اشباع نمی کند. در نتیجه ذرات پوشیده از آنتی بادی با ترامادول کنژوگه شده جفت می شوند و یک خط رنگی قابل رویت در منطقه تست ایجاد می کنند. در صورتی که سطح ترامادول بیشتر یا مساوی ng/ml 100 باشد, خط رنگی در ناحیه تست ایجاد نخواهد شد. زیرا تمام گیرنده های آنتی بادی های ضد ترامادول را اشباع خواهد کرد. یک نمونه ادرار مثبت هیچ خط رنگی در منطقه تست, T ایجاد نخواهد کرد (به دلیل خاصیت رقابتی مواد) در حالیکه یک نمونه ادرار منفی خط رنگی در منطقه تست ایجاد می کند. (عدم وجود رقابت), به عنوان کنترل برای تعیین صحت این آزمایش همیشه یک خط رنگی در ناحیه مشخص شده با حرف C ظاهر می شود که بیانگر اضافه شدن مقدار کافی نمونه می باشد.

مواد تشکیل دهنده

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد ترامادول و ترامادول کنژوگه شده است. از آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز برای خط کنترل در تست استفاده شده است.

احتیاط

فقط برای تشخیص تخصصی در محیط خارج از بدن in vitro) ) استفاده شود.

پس از تاریخ انقضا استفاده نشود.

نوار تست تا هنگام استفاده باید در بسته بندی نگهداری شود.

تمام نمونه ها باید عفونی در نظر گرفته شوند و کلیه اصول ایمن جهت جابجایی و استفاده از آنها رعایت شود.

پس از مصرف به منظور از بین بردن نوار تست باید در ظرف مواد با خطرات بیولوژیک قرار داده شود.

شرایط نگهداری

تاریخ انقضاء چاپ شده روی بسته بندی قابل استفاده می باشند و باید تا زمان مصرف در بسته بندی نگهداری شوند. از نگهداری در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد جلوگیری شود و پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود.

جمع آوری و آماده سازی نمونه

نمونه ادرار: نمونه ادرار باید در ظرف خشک و تمیز جمع آوری شود. نمونه ادرار در هر زمانی از روز می توان جمع آوری شود و قابل آزمایش است. در صورت وجود ذرات معلق و قابل رویت در ادرار آن را باید سانتریفوژ یا از صافی عبور داده شود یا اجازه داده شود تا ذرات کاملا ته نشین شوند و نمونه شفاف برای آزمایش استفاده نمود.

نگهداری نمونه: نمونه ادرار در دما C 2-8 به مدت 48 ساعت قابل نگهداری می باشد. برای نگهداری طولانی مدت باید در دمای کمتر از C 20- نگهداری شوند. نمونه یخ زده باید به طور کامل ذوب و مخلوط شود.

محتویات

*نوار تست               *بروشور

لوازم مورد نیاز

*ظرف حمل نمونه               *تایمر

راهنمای استفاده

قبل از انجام آزمایش اجازه دهید دمای نوار تست, نمونه ادرار و یا / نمونه های کنترل به دمای اتاق (15-30 C) برسند.

 1. قبل از باز کردن پوشش اجازه دهید دمای نوار تست به دمای اتاق برسد. نوار تست را از داخل پوشش خارج نموده و در اسرع وقت استفاده کنید.
 2. نوار تست را از جهتی که فلش ها نشان می دهند به طور عمودی تا خط ماگزیمم MAX)) وارد نمونه ادرار کنید و حداقل به مدت 15-10 ثانیه نگه دارید (شکل 1)
 3. نوار را روی یک سطح صاف و غیر جاذب قرار دهید و تایمر را روشن کنید. تا زمان ظاهر شدن خط یا خطوط رنگی صبر کنید. نتیجه باید ظرف 5 دقیقه تفسیر شود. از تفسیر نتایج بعد از 10 دقیقه اجتناب نمایید.

 

تفسیر نتایج

منفی: نمایان شدن دو خط مجزا: یک خط باید در منطقه (C) و دیگری در منطقه تست (T) باشد. نتیجه منفی نشان می دهد که سطح ترامادول کمتر از سطح قابل ردیابی mg/ml300 است.

شدت رنگ در منطقه تست (T) با توجه به غلظت نمونه متفاوت است. بنابراین هاله ای از رنگ نیز در این منطقه باید منفی تلقی شود.

مثبت: نمایان شدن یک خط رنگی در منطقه کنترل (C) بدون ایجاد خط رنگی واضح در منطقه تست T))

نتیجه مثبت نشان می دهد که سطح ترامادول در ادرار بالاتر از سطح قابل ردیابی ng/ml100 است.

نامعتبر: عدم ظهور خط کنترل (C) حجم کم نمونه یا تکنیک نادرست آزمایش از علل مهم عدم ظهور خط کنترل می باشند. مراحل کار را مجددا بازبینی نموده و تست را با نوار جدید تکرار کنید. در صورت عدم رفع مشکل, استفاده از کیت ها را متوقف نموده و بلافاصله به نمایندگی اطلاع دهید .

کنترل کیفی

کنترل روش کار در داخل تست گنجانده شده است.خط رنگی که در منطقه کنترل (C) ایجاد می شود در واقع همان کنترل داخلی روش مورد استفاده است و حجم کافی نمونه و روش صحیح کاررا تایید می کند.

کنترل های استاندارد به همراه کیت فراهم نشده اند. با این حال توصیه می شود جهت تایید تست و مراحل انجام آن یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی انجام شود.

محدودیت ها

 1. این تست فقط یک نتیجه کیفی و ابتدایی را فراهم می کند. یک روش بررسی ثانویه برای تشخیص قطعی ضروری است. GC/MS تست ارجح تاییدی است.

  2-امکان دارد که روش نادرست کار یا اشتباه تکنیکی, همانند وجود مواد تداخل کننده در نمونه ادرار منجر به نتیجه کاذب شوند

  3-تقلب, مانند افزودن مواد سفید کننده یا زاج به نمونه ادرار ممکن است منجر به نتایج کاذب, صرف نظر از روش های استفاده شده گردد.در صورت شک به تقلب, باید تست با نمونه ادرار جدید تکرار شود.

  4-نتیجه مثبت بیانگر وجود دارو یا متابولیتهای آن می باشد. اما مسمومیت, روش مصرف یا غلظت ادراری آن را نشان نمی دهد.

  5-نتیجه منفی الزاما بیانگر عدم وجود دارو در ادرار نیست. ممکن است سطح دارو کمتر از سطح قابل ردیابی توسط تست باشد.

  6-تست قادر به افتراق سوء مصرف از موارد مصرف درمانی نمی باشد.

خصوصیات آماری

صحت: یک روش مقایسه ای سه مرحله ای با استفاده از این تست و تست سریع تجاری رایج ترامادول در دسترس انجام شد.سپس نتایج مثبت با GC/MS تایید شدند که نتایج زیر به دست آمد.

 

حساسیت

به یک نمونه ادرار بدون دارو, غلظت های زیر از ترامادول اضافه شد: ng/ml0 , ng/ml50, ng/ml75

ng/ml100, ng/ml125, ng/ml150

نتایج صحت > 99% در 50% نمونه های با غلظت بالاتر از حد مینیمم و 50% با غلظت پایین تر از حد مینیمم را نشان دادند

ویژگی

لیست زیر شامل موادی است که در تست ترامادول طی 5 دقیقه نتیجه مثبت ایجاد می کنند.

Drug Concentration(ng/ml)

Tramadol 100

N-desmethyl-tramadol 250

O-desmethyl-tramadol 10.000

دقت

یک مطالعه در سه آزمایشگاه جداگانه با نیروهای آموزش ندیده و استفاده از 3 سری تست با شماره ساخت

(Lot number) متفاوت, جهت ارزیابی داخل مرحله ای, بین مرحله ای و بین فردی طراحی شد. یک پنل از نمونه های کد دار یکسان حاوی غلظت مرفین معین بر اساس روش GC/MS در حد ng/ml0 , 25% بالا و پایین حد مینیمم تشخیص و mg/ml300 در هر مرکز استفاده شد.

ترکیبات بدون تداخل

مطالعه ای جهت یافتن تداخلات مواد با نمونه های منفی و مثبت ترامادول انجام شد. ترکیبات زیر تداخلی با نتایج تست ترامادول درغلظت ug/ml100 ندارند.

توضیحات تکمیلی
تعداد در بسته

کشور سازنده

تعداد در کارتن

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت تست اعتیادی سریع و تک مرحله ای ترامادول روژان بسته 50 عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *