کیت تست اعتیادی سریع و سه تستی( مرفین ،آمفتامین ،متامفتامین )روژان بسته 50عددی

این تست, یک روش ایمونواسی سریع بر اساس خاصیت اتصال رقابتی است. داروهایی که ممکن است در ادرار وجود داشته باشند با داروهای تثبیت شده برای اتصال به گیرنده های آنتی بادی اختصاصی رقابت می کنند. در طی انجام آزمایش نمونه ادرار بر اساس خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می کند. اگر دارویی در سطوح کمتر از حد مینیمم تشخیص(حد مرزی) در ادرار وجود داشته باشد, گیرنده های آنتی بادی های اختصاصی پوشاننده ذرات را اشباع نمی کند.در نتیجه ذرات پوشیده با آنتی بادی توسط داروی کنژگه شده ثابت شده جفت می شوند و یک خط رنگی قابل رویت در منطقه تست آن داروی خاص روی نوار ایجاد می کند. در صورتیکه غلظت دارویی بیشتر ازحد مینیمم تشخیص باشد, خط رنگی در ناحیه تست ایجاد نخواهد شد. زیرا تمام گیرنده های آنتی بادی پوشاننده ذرات را اشباع خواهد کرد.

تماس بگیرید

11 نفر در حال مشاهده این کالا هستند
توضیحات

تست سریع سه تستی روژان

تست سریع و یک مرحله ای برای غربالگری همزمان چند دارو و متابولیت های آنها در ادرار جهت تشخیص تخصصی در محیط خارج از بدن (in vitro).

کاربرد و مقدمه

این تست غربالگری ادراری جهت انواع دارور های مورد سوء مصرف, مرکب از تست های مجزا بر اساس روش ایمنواسی است. سرعت و حساسیت روش های ایمنواسی باعث شده است که این روش ها به عنوان مورد قبول ترین روش جهت غربالگری ادراری انواع داروهای مورد سوء مصرف در نظر گرفته شوند. این تست یک روش کروماتوگرافیک ایمنواسی جهت ردیابی کیفی داروهای زیر در ادرار می باشد: اکستازی, امفتامی, باربیتورات, بنرودیازپین, فنیل سایکلیدین, کوکائین, ضد افسردگی های سه حلقه ای, ماریجوانا, متادون, مت امفتامین, مورفین, مسکن های خواب آور. این تست تنها فراهم کننده یک نتیجه ابتدایی است. یک روش جایگزین اختصاصی تر باید برای اثبات نتیجه اولیه به کار گرفته شود که کروماتوگرافی گازی_ اسپکترومتری جرمی(GC/MS) روش ارجح است. ملاحظات بالینی و تخصصی باید در مورد هر نوع تست سوء مصرف مواد به ویژه در زمان وجود نتایج اولیه مثبت مد نظر باشد.

فرایند

این تست, یک روش ایمونواسی سریع بر اساس خاصیت اتصال رقابتی است. داروهایی که ممکن است در ادرار وجود داشته باشند با داروهای تثبیت شده برای اتصال به گیرنده های آنتی بادی اختصاصی رقابت می کنند. در طی انجام آزمایش نمونه ادرار بر اساس خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می کند. اگر دارویی در سطوح کمتر از حد مینیمم تشخیص(حد مرزی) در ادرار وجود داشته باشد, گیرنده های آنتی بادی های اختصاصی پوشاننده ذرات را اشباع نمی کند.در نتیجه ذرات پوشیده با آنتی بادی توسط داروی کنژگه شده ثابت شده جفت می شوند و یک خط رنگی قابل رویت در منطقه تست آن داروی خاص روی نوار ایجاد می کند. در صورتیکه غلظت دارویی بیشتر ازحد مینیمم تشخیص باشد, خط رنگی در ناحیه تست ایجاد نخواهد شد. زیرا تمام گیرنده های آنتی بادی پوشاننده ذرات را اشباع خواهد کرد. یک نمونه ادرار مثبت هیچ خط رنگی در ناحیه تست اختصاصی خود ایجاد نخواهد کرد(به دلیل خاصیت رقابتی مواد) در حالیکه یک نمونه ادرار منفی یا حاوی غلظت دارویی کمتر از حد مینیمم تشخیص یک خط رنگی در ناحیه اختصاصی خود ایجاد می کند (عدم وجود رقابت دارو). به عنوان کنترل این آزمایش همیشه یک خط رنگی در ناحیه کنترل ظاهر می شود که بیانگر اضافه شدن مقدار کافی نمونه می باشد.

احتیاط

فقط برای تشخیص تخصصی در محیط خارج از بدن in vitro) ) استفاده شود. پس از تاریخ انقضا استفاده نشود. نوار تست تا هنگام استفاده باید در بسته بندی نگهداری شود. تمام نمونه ها باید عفونی در نظر گرفته شوند و کلیه اصول ایمن جهت جابجایی و استفاده از آنها رعایت شود. پس از مصرف به منظور از بین بردن نوار تست باید در ظرف مواد با خطرات بیولوژیک قرار داده شود.

شرایط نگهداری

تاریخ انقضاء چاپ شده روی بسته بندی قابل استفاده می باشند و باید تا زمان مصرف در بسته بندی نگهداری شوند. از قرار دادن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد جلوگیری شود و پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود.

جمع آوری و آماده سازی نمونه

نمونه ادرار: نمونه ادرار باید در ظرف خشک و تمیز جمع آوری شود.نمونه ادرار در هر زمانی از روز می توان جمع آوری نمود و قابل آزمایش است. در صورت وجود ذرات معلق و قابل رویت در ادرار آن را باید سانتریفوژ یا از صافی عبور داده شود یا اجازه داده شود تا ذرات کاملا ته نشین شوند و نمونه شفاف برای آزمایش استفاده نمود. شرایط نگهداری نمونه ادرار: نمونه ادرار در دمای C 2-8 به مدت 48 ساعت قابل نگهداری می باشد. برای نگهداری طولانی مدت باید در دمای کمتر از C20- نگهداری شود.نمونه یخ زده باید به طور کامل ذوب و مخلوط شود.

محتویات

*نوار تست               *بروشور

لوازم

مورد نیاز

*ظرف حمل نمونه               *تایمر

راهنمای استفاده

قبل از انجام آزمایش اجازه دهید دمای نوار تست, نمونه ادرار و یا / نمونه های کنترل به دمای اتاق ((15-30 C برسند.
1-قبل از باز کردن پوشش اجازه دهید دمای نوار تست به دمای اتاق برسد. نوار تست را از داخل پوشش خارج نموده و در اسرع وقت استفاده کنید.
2-نوار تست را از جهتی که فلش ها نشان می دهند به طور عمودی تا خط ماکزیمم MAX)) وارد نمونه ادرار کنید و حداقل به مدت 15-10 ثانیه نگه دارید.
3-نوار را روی یک سطح صاف و غیر جاذب قرار دهید و تایمر را روشن کنید. تا زمان ظاهر شدن خط یا خطوط رنگی صبر کنید. نتیجه باید ظرف 5 دقیقه تفسیر شود. از تفسیر نتایج بعد از 10 دقیقه اجتناب نمایید.

تفسیر نتایج

منفی: نمایان شدن دو خط قرمز مجزا در برابر نام هر دارو: یک خط باید در ناحیه کنترل (C) دارو خاص و دیگری در منطقه تست (T) همان دارو باشد.
شدت رنگ قرمز در منطقه تست (T) با توجه به غلظت دارو در نمونه متفاوت است. بنابراین هاله ای از رنگ نیز در این منطقه باید منفی تلقی شود.
مثبت: نمایان شدن یک خط قرمز در منطقه کنترل (C) داروی خاص بدون ایجاد رنگ در ناحیه تست T)) آن دارو.
عدم ظهور خط در ناحیه تست (T) آن دارو نشانگر نتیجه مثبت است.
نامعتبر: عدم ظهور خط کنترل (C) حجم کم نمونه یا تکنیک نادرست آزمایش از علل مهم عدم ظهور خط کنترل می باشند. مراحل کار را مجددا بازبینی نموده و تست را با نوار جدید تکرار کنید. در صورت عدم رفع مشکل, استفاده از کیت ها را متوقف نموده و بلافاصله به نمایندگی اطلاع دهید .

کنترل کیفی

کنترل روش کار در داخل تست گنجانده شده است.خط قرمزی که در منطقه کنترل (C) ایجاد می شود در واقع همان کنترل داخلی روش مورد استفاده است و حجم کافی نمونه و روش صحیح کار را تایید می کند.
کنترل های استاندارد به همراه کیت فراهم نشده اند. با این حال توصیه می شود جهت تایید تست و مراحل انجام آن یک کنترل مثبت و یک کنترل منفی انجام شود.

محدودیت

ها

 1. -این تست فقط یک نتیجه کیفی و ابتدایی را فراهم می کند. یک روش بررسی ثانویه برای تشخیص قطعی ضروری است. روش کروماتوگرافی گازی/ به همراه اسپکتروسکوپی جرمی GC/MS تست ارجح تاییدی است.
  2-امکان دارد که روش نادرست کار یا اشتباه تکنیکی, همانند وجود مواد تداخل کننده در نمونه ادرار منجر به نتیجه کاذب شوند.
  3-تقلب, مانند افزودن مواد سفید کننده یا زاج به نمونه ادرار ممکن است منجر به نتایج کاذب, صرف نظر از روش های استفاده شده گردد.در صورت شک به تقلب, باید تست با نمونه ادرار جدید تکرار شود.
  4-نتیجه مثبت بیانگر وجود دارو یا متابولیتهای آن می باشد. اما مسمومیت, روش مصرف یا غلظت ادراری آن را نشان نمی دهد.
  5-نتیجه منفی الزاما بیانگر عدم وجود دارو در ادرار نیست. ممکن است سطح دارو کمتر از سطح قابل ردیابی توسط تست باشد.
  6-تست قادر به افتراق سوء مصرف از موارد مصرف درمانی نمی باشد.

واکنش های متقاطع

مطالعه ای جهت بررسی واکنش های متقاطع بر روی نمونه ادرار خالص و نومنه های ادراری مثبت از نظر: : اکستازی, امفتامی, باربیتورات, بنرودیازپین, فنیل سایکلیدین, کوکائین, ضد افسردگی های سه حلقه ای, ماریجوانا, متادون, مت امفتامین, مورفین, مسکن های خواب آور انجام شد.
ترکیبات زیر هنگام تست هیچ واکنش متقاطعی در غلظت ng/ml100 با نتایج تست نداشتند.

توضیحات تکمیلی
تعداد در بسته

کشور سازنده

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت تست اعتیادی سریع و سه تستی( مرفین ،آمفتامین ،متامفتامین )روژان بسته 50عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *